Què passa si perdo la documentació del vehicle?

Segons el Reglament General de Vehicles, els conductors estan obligats a dur en el vehicle el Permís de Circulació i la Targeta d’Inspecció Tècnica (o fitxa tècnica com la denomina molta gent). Aquests dos documents son el que es coneix com a “documentació del vehicle”.

Si es perden aquests documents s’ha de sol·licitar un duplicat que es farà a la Prefectura de Trànsit en el cas del Permís de Circulació i a una estació d’ITV en el cas de la Targeta d’Inspecció Tècnica.

No obstant això, si es tracta d’una targeta d’ITV en format electrònic, el seu duplicat es demanarà també a la Prefectura de Trànsit.

El Permís de Circulació és el document que emet la Prefectura de Trànsit i que autoritza a la circulació del vehicle. Les seves dades bàsiques son la identificació del vehicle amb algunes característiques tècniques i la data de matriculació.

Permís de Circulació
Imatge. Permís de circulació

La Targeta d’Inspecció Tècnica és un certificat que conté les característiques tècniques i administratives del vehicle en origen, així com les anotacions de reformes o d’alguns accessoris especials i les inspeccions periòdiques que ha passat.

Targeta d'inspecció tècnica de vehicles
Imatge. Targeta d’ITV (Model Antic)

 

NuevafichatecnicaITV
Imatge. Targeta d’ITV (Model Actual)

 

targetaitvelectronica
Imatge. Targeta ITV electrònica

 

Sol·licitud de duplicats

  • Targeta d’ITV en format original (antiga o actual): es demana a una estació d’ITV.
  • Targeta d’ITV en format electrònic: es demana a la Prefectura de Trànsit
  • Permís de Circulació: es demana a la Prefectura de Trànsit.