Quines infraccions greus són més habituals a la ITV?

Saps quines infraccions greus són més habituals a la ITV? La gran majoria de vehicles superen la inspecció a la primera o a la segona, però hi ha una sèrie de defectes que es van repetint. L’estudi conjunt d’AECA-ITV i la Universidad Carlos III de Madrid sobre La contribució de la ITV a la seguretat vial i el medi ambient ens ofereix les dades.

Els defectes greus són els que fan minvar les condicions de seguretat del vehicle, posen en risc altres usuaris de les vies públiques o tenen un impacte en el medi ambient. Entre 2016 i 2021 un 19,07% dels turismes van veure com després de passar per la ITV es trobaven amb una inspecció desfavorable amb defectes greus o negativa amb defectes molt greus. La xifra baixa una mica en les motocicletes i ciclomotors (17,1%) i s’enfila en els vehicles de transport de mercaderies lleugers (26,39%).

Si mirem la divisió per categories, les infraccions greus més habituals dels turismes es detecten en l’apartat d’eixos, rodes, pneumàtics i suspensió amb un 24% dels casos. El principal maldecap deriva de l’estat dels pneumàtics (63%), amb la suspensió ocupant el segon lloc a molta distància (27%). L’enllumenat i la senyalització apareixen molt a prop (23%), principalment amb defectes en els llums d’encreuament i carretera (40%), mentre que la tercera categoria que genera infraccions greus són les emissions contaminants (19%).

En el cas dels ciclomotors el lideratge és per a l’enllumenat i la senyalització, amb un 21% de les infraccions. El principal problema es detecta en els llums d’encreuament i carretera (30%), seguits del llum d’estacionament (23%). Les xifres s’enfilen si posem la mirada en les motocicletes (34%), si bé el més denunciat aquí és el llum de la placa de la matrícula posterior (38%), molt per sobre dels llums d’encreuament (13%). En els dos casos, les dades per excés d’emissions contaminants també són elevades.

Finalment, en els vehicles de mercaderies lleugers l’enllumenat comporta un 27% de les infraccions greus, però els eixos, rodes, pneumàtics i suspensió queden força a prop (21%).

En els tres casos hi ha un fenomen que es repeteix i és l’antiguitat del vehicle. El 90% de les infraccions greus en turismes corresponen a models que superen els deu anys de vida, mentre que en ciclomotors i motocicletes la xifra puja encara una mica més: 93.15%. Un problema que s’agreuja perquè l’absentisme creix i hi ha un excés de vehicles circulant sense tenir la ITV al dia. Això augmenta el risc no només de qui condueix, sinó també dels altres usuaris de la via, a banda d’alterar les condicions indicades de la seguretat i el medi ambient. Cal tenir la ITV actualitzada, així que recorda que pots demanar hora a qualsevol de les nostres estacions PrevenControl, ja sigui per telèfon o a través del nostre web.