S’eliminarà el distintiu ITV al 2024?

S’eliminarà el distintiu ITV al 2024? L’entrada d’un nou any sempre comporta novetats i en els últims dies a molts mitjans de comunicació ha sortit la notícia que l’adhesiu de la ITV desapareix. Des del blog de PrevenControl podem confirmar que no és veritat.

La notícia es podia trobar a tot arreu. Titulars com Adéu a l’adhesiu de la ITV, La transició digital arriba a la ITV o El canvi que notaràs quan passis la ITV han omplert els mitjans de comunicació. La realitat és que tot ells son falsos. La Direcció General de Trànsit no ho ha plantejat ni hi ha canvi planificat a curt termini.

Des de l’Associació Espanyola d’Entitats Col·laboradores de l’Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles han desmentit la notícia. L’AECA-ITV ha recordat que per modificar la normativa del Reial Decret 2822/1998 de 23 de desembre caldria una norma del mateix nivell legal. Caldria doncs un Reial Decret o una norma superior i no n’hi ha cap de prevista.

A més, no es tracta d’un simple adhesiu, sinó que és el distintiu V-19, que permet a les autoritats veure fàcilment si un vehicle ha passat la ITV o no. Començant pel color, que al 2024 és vermell. Té el mateix valor que la resta de documentació del vehicle i aporta més informacions, com la comunitat autònoma i l’estació ITV.

El distintiu ITV és obligatori, tal com recull el Reial Decret 920/2017. I cal que sigui visible. En els turismes el tindrem a l’angle dret superior, mentre que en motocicletes, ciclomotors o qualsevol altre vehicle sense parabrises, el situarem a sobre de la carrosseria o de la forquilla de suspensió. No fer-ho comporta una sanció econòmica. Què passa si se’m trenca el vidre? La normativa no preveu cap mena de regulació sobre l’assignació d’un nou distintiu quan, pel motiu que sigui, desapareix, es deteriora o es destrueix amb el trencament del parabrises. No obstant això, alguns operadors com Prevencontrol, tenim un procediment intern mitjançant el qual assignem un nou distintiu en casos justificats, guardant un registre d’aquestes actuacions.

El distintiu ITV és important i és fals que al 2024 desaparegui. Com tampoc desapareix l’obligació de dur la ITV al dia. Hi ha massa vehicles circulant sense haver-la passat i això suposa un problema des del punt de vista de la salut, la seguretat viària i el medi ambient. Si el teu vehicle ha de passar-la pots demanar hora en qualsevol de les estacions PrevenControl. Ho pots fer per telèfon o a través del web. Serà un plaer atendre’t!