Si vull posar un complement en el meu vehicle, necessito passar la ITV?

Molts usuaris (i més des de la proliferació del tuning) pensen en canviar, substituir o modificar algunes parts del seu vehicle o a afegir accessoris o complements per donar-li un nou aspecte o millorar les seves prestacions. Depenent del tipus de canvis o afegits, caldrà seguir unes normes o unes altres. Per començar, intentarem precisar…

… què entenem per complements per a vehicles?

Sempre s’han denominat complements aquells accessoris funcionals o estètics la col·locació no implica realitzar canvis o reformes en l’estructura del vehicle, com ara: fundes per al volant, cortinetes enrotllables per a les finestretes, para-sols, estoretes, fundes per seients…

Evidentment, qualsevol d’aquests accessoris es poden col·locar, sempre que no suposin un risc quan es circuli amb el vehicle, sense necessitat de realitzar cap tràmit ni de passar una inspecció tècnica.

El problema és que en els últims anys, també han començat a denominar complements o accessoris en altres parts del cotxe com: retrovisors, llandes, llums, volants, velocímetres, rodes, plaques de matrícula, etc.; que a diferència dels descrits anteriorment sí que són peces que formen part del vehicle i per tant, canviar-les, retocar-les, afegir-les o substituir-les suposa que es canviïn les característiques del vehicle i/o que s’hagin de modificar dades a la targeta d’ITV.

En aquests casos, més que de la col·locació d’un complement, estem parlant de fer una reforma en el vehicle, que haurà de ser documentada, aprovada i ratificada en una inspecció tècnica. Els tipus de reformes permeses i els criteris, procediments i requisits a complir per a la tramitació d’aquestes reformes, venen determinats en…

… el “Manual de Reformes de Vehicles”

Si tens pensat realitzar alguna reforma en el teu vehicle que impliqui un canvi en les seves característiques et recomanem que consultis l’última versió de “El Manual de Reformas de Vehículos” del Ministerio d’Indústria, Energia i Turisme.

Es tracta d’un document molt extens que a primera vista podria semblar feixuc, però no et preocupis, perquè a continuació t’explicarem quins són els seus principals continguts per facilitar-te la seva consulta.

Aquest manual es divideix en:

 • Preàmbul

A dins, en primer lloc apareix una classificació de vehicles (M, N, O, agrícoles, d’obres …) que hauràs de consultar, ja que no tots els tipus de reformes són admeses per a tot tipus de vehicles.

Després apareix una classificació amb els diferents tipus de reformes possibles:

 1. Identificació: la substitució total o parcial del bastidor, canvi d’emplaçament de la placa de matrícula…
 2. Unitat motriu: canvis en el sistema d’escapament, modificacions en el dipòsit de combustible…
 3. Transmissió: modificacions del sistema d’embragatge, de la caixa de canvis…
 4. Eixos: canviar el nombre d’eixos o la distància entre els mateixos, muntar pneumàtics no equivalents…
 5. Suspensió: modificacions en les suspensions o en els seus elements estàtics.
 6. Direcció: canviar el sistema de direcció, substituir el volant o el seu emplaçament…
 7. Frens: instal·lar o desinstal·lar sistemes auxiliars d’absorció d’energia cinètica, canviar les característiques del sistema de frenada, modificar els comandaments de fre…
 8. Carrosseria: canvis en els seients, en els cinturons de seguretat, modificacions de la carrosseria…
 9. Dispositius d’enllumenat i senyalització: modificació o substitució de llums, del netejavidres…
 10. Unions entre vehicles tractors i els seus remolcs o semiremolcs: instal·lació, modificació o supressió de dispositius d’acoblament.
 11. Modificacions de les dades que apareixen a la targeta d’ITV: la modificació del vehicle per a competició, per exemple.

L’últim apartat a destacar dins d’aquest preàmbul és molt important: documentació necessària per a la tramitació de la reforma. Depenent del tipus de reforma, s’haurà d’aportar:

 1. Projecte tècnic: informe en què es detalla l’objecte de la reforma, és a dir, tots els detalls relacionats amb la seva realització.
 2. Certificació final d’obra: últim document aprovant la totalitat de l’obra (reforma).
 3. Informe de conformitat: informe que certifica que la reforma proposada en el projecte tècnic es pot dur a terme.
 4. Certificat del taller: un cop la reforma està aprovada, el taller és qui aplica les modificacions en el vehicle i qui facilita el certificat conforme el treball s’ha realitzat.
 5. Documentació addicional: certificat de fabricació o de procedència de les noves peces incloses en la reforma, acta de destrucció de peces substituïdes…
 • Índex

S’hi recullen totes les modificacions que es poden fer dins de cada tipus de reforma. Així, dins de les reformes de carrosseria per exemple, es recullen fins a 96 tipus de modificacions diferents: reducció de places de seient, instal·lació de cinturons de seguretat, substitució d’un seient per un altre de diferent, modificacions que afecten la carrosseria…

 • Contingut

Un cop hagis consultat en l’índex el tipus de reforma que vols fer, busca en el contingut del manual si és possible fer-la en el teu vehicle i quina documentació has d’aportar per realitzar-la.

 

ITV sí o ITV no?

Recorda, pots posar complements com estoretes, cortinetes o fundes per volant en el teu vehicle sense necessitat de realitzar cap tràmit ni passar inspecció tècnica. Però si fas una reforma que modifiqui les seves característiques (canvi de llums, de carrosseria, del sistema d’escapament…) si necessites comprovar en el “Manual de reformes” del Ministeri d’Indústria que aquesta reforma sigui possible, i veure la documentació necessària. Finalment, amb aquesta documentació, acudir en un termini màxim de quinze dies a una estació d’ITV per passar la inspecció tècnica que certifiqui que el vehicle compleix amb les condicions de seguretat i mediambientals, i legalitzar la reforma realitzada en el vehicle. Tingues això sempre en compte, perquè una cosa tan simple com afegir una bola d’enganxament al teu cotxe, si no està documentat ni recollit a la fitxa tècnica del vehicle, comportarà una possible sanció a la carretera o una ITV desfavorable.

En tot cas et recomanem que abans de passar la ITV amb una reforma efectuada en el vehicle, consultis als nostres telèfons 93 739 91 91 o 972 49 29 12 per rebre la informació necessària sobre la tramitació.