Sol·licitud alta de tràmits administratius

Introdueix les següents dades per poder iniciar els corresponents tràmits administratius.

    Permís de CirculacióTargeta ITVDocumentació del país d’origen (en cas d’importació)Factura de compra o contracte de compravenda en cas d’importació (si no apareix com a titular en la documentació del país d’origen)Informe de Conformitat (fabricant o servei tècnic de reformes)Certificat de tallerProjecte tècnic i Certificat de final d’obraResolució d’homologació individualAutorització del titular del vehicle i DNIDeclaració de representant legal d’empresa i DNIAltres

    (Els formats habilitats per l'enviament de fitxers són JPG,PNG i PDF amb una mida màxima de 2Mb).


    *Dades obligatòries