Els vehicles elèctrics guanyen pes en el mercat en una tendència que anirà a més, com mostra que la Comissió Europea acaba de proposar que l’any 2035 els fabricants ja no produeixin vehicles de combustió. Què passa amb la ITV? Els elèctrics han de passar-la també? I com és la inspecció? Avui a PrevenControl et volem resoldre aquesta sèrie de dubtes.

Els vehicles elèctrics han de passar la ITV i la freqüència és la mateixa que els turismes: la primera inspecció arriba als quatre anys i després cada dos fins arribar als deu, quan passa a ser anual. Un cop arribis a l'estació per passat la ITV veuràs que el procés és una mica diferent. La principal diferència és que en el cas dels elèctrics i per les seves característiques no han de passar pel control d’emissions. En la resta d’apartats tot serà igual que quan hi vas amb un vehicle de combustió. Això sí, cal tenir en compte que la situació varia si parlem d’híbrids o d’híbrids endollables, que seguiran el procés habitual, inclosos el control de les emissions contaminants

L’entrada de vehicles elèctrics és encara un fenomen recent, així que les previsions són que en un futur pròxim les inspeccions ITV es vegin modificades per adaptar-se al canvi de tendències, que podria incloure revisions específiques de les bateries, els alternadors o el cablejat. Ara mateix no és així. Si tens un vehicle elèctric i ha arribat l’hora de passar la ITV pots demanar cita a qualsevol de les estacions PrevenControl per telèfon o a través del nostre web