Sol·licitud cita verificació taxímetres

Introdueix les dades següents per poder iniciar els corresponents tràmits administratius.

El camp Estació de servei es obligatori

Dades de la persona sol·licitant

El camp Nom i Cognoms/Raó social es obligatori

El camp DNI/NIE no es vàlid

El camp Correu electrònic no es vàlid

El camp Telèfon no es vàlid

Dades del vehicle i del taxímetre

El campp Matrícula no es vàlid

El camp Marca es obligatori

El camp Model es obligatori

El camp Número de bastidor no es vàlid

Documentació adjuntada

Permís de Circulació

El camp Permís de Circulació es obligatori

El camp Permís de Circulació ha de ser un arxiu de tipus .pdf

Targeta ITV

El camp Targeta ITV es obligatori

El camp Tarjeta ITV ha de ser un arxiu de tipus .pdf

Llicència municipal de Taxi

El camp Licencia municipal de Taxi es obligatori

El camp Licencia municipal de Taxi ha de ser un arxiu de tipus .pdf

Targeta de Control Metrològic

El camp Tarjeta de control metereológico es obligatori

El camp Tarjeta de control metereológico ha de ser un arxiu de tipus .pdf

Certificat de taller

El camp Certificado de taller es obligatori

El camp Certificado de taller ha de ser un arxiu de tipus .pdf

Altres

El camp Altres ha de ser un arxiu de tipus .pdf

REVISIONS DE VEHICLES, S.A és Responsable del Tractament de dades de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD amb la finalitat de poder-li comunicar informació referent a la ITV. Només es faran servir les dades necessàries pel normal funcionament de l‘activitat i seran conservades durant el temps estrictament necessari per a l’acompliment d’aquesta finalitat. No es comunicaran les dades a tercers excepte si hi ha obligació legal. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició al c/ Sant Pau, 25 - 08221 TERRASSA (Barcelona). Email: lopd_rv@prevencontrol.com i el de reclamació a www.aepd.es. Dades de contacte del DPO: Plaça Vella, 7. 1r (08221 Terrassa) - aalonso@badia-adv.com

Has d'acceptar la política de privacitat.

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de privacidad y Términos del servicio de Google.
Enviar
El teu missatge s'està enviant.
El teu missatge s'ha enviat correctament
Comprueba los camps requeridos, y vuelve a enviar el formulario