Vehicles que han de passar per primera vegada la ITV el 2024: Què cal saber?

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és un procediment que garanteix la seguretat i l’estat òptim dels automòbils, així com el seu impacte al medi ambient. A Espanya, la periodicitat d’aquesta inspecció varia segons el tipus i l’antiguitat del vehicle. L’any 2024, certs vehicles han de sotmetre’s per primer cop a aquest control, i és crucial conèixer aquesta informació per complir la normativa vigent.

Quins vehicles han de passar per primera vegada la ITV el 2024?

L’any en curs, els automòbils que compleixen quatre anys des de la matriculació han d’anar per primera vegada a la ITV. Aquesta revisió inicial és fonamental per comprovar que el vehicle es troba en condicions adequades de seguretat, emissions i funcionament general, seguint els estàndards i les regulacions establertes.

Llistat de matrícules:

 • Gener: de LDR a LFH
 • Febrer: de LFH a LFY
 • Març: de LFY a LGG
 • Abril: de LGG a LGH
 • Maig: de LGH a LGP
 • Juny: de LGP a LHG
 • Juliol: de LHG a LJD
 • Agost: de LJD a LJR
 • Setembre: de LJR a LKF
 • Octubre: de LKF a LKV
 • Novembre: de LKV a LLJ
 • Desembre: de LLJ a LMD

Passos a seguir per a la ITV inicial el 2024

És essencial estar al corrent dels documents requerits i el procés a seguir per a la inspecció inicial. La documentació del vehicle, l’assegurança obligatòria, el permís de circulació i l’impost de circulació cada dia són elements crucials per superar la ITV satisfactòriament.

A més, cal tenir en compte l’estat de diversos components del vehicle, com ara els frens, els pneumàtics, els llums, els nivells d’emissions, entre d’altres aspectes tècnics, per assegurar que compleixen els estàndards de seguretat i mediambientals exigits.